นโยบายความเป็นส่วนตัว (MYSTORE)

Mystore ให้ความสำคัญ และเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีเก็บข้อมูลของคุณฉบับนี้ขึ้นมา

การเก็บรวบรวมข้อมูล
เราเก็บข้อมูล email ของคุณ ที่ใช้สำหรับสมัครสมาชิกข้อมูลสินค้า ที่อยู่ลูกค้า และ ประวัติการซื้อขายสินค้าต่าง ๆ สำหรับท่านสมาชิก เพื่อความสะดวก
การใช้ข้อมูลเราจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เรามีอยู่ในลักษณะต่างๆ ต่อไปนี้:
เพื่อยืนยันว่าคุณได้อนุญาตให้เข้าถึงคุณสมบัติบางอย่างเพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงและใช้บริการต่างๆรองรับวัตถุประสงค์ในการจัดการกับระบบเพื่อติดต่อคุณการเปิดเผยข้อมูลของคุณเราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด แม้ในบางครั้งเราอาจแบ่งปันหรือนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามตามนโยบายนี้หรือเมื่อเราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมาย

การจัดเก็บข้อมูลเราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณมอบให้ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งต้องทำการเข้ารหัสเพื่อ Access ไปถึงข้อมูล แต่การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่เคยสามารถการันตีความปลอดภัย แม้เราทำอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลที่คุณส่งมาที่แอพพลิเคชั่นจะมีความปลอดภัย คุณต้องรับความเสี่ยงในการส่งข้อมูลต่างๆ ด้วยตัวเอง แต่เราจะรัดกุมด้านความปลอดภัยเพื่อพยายามป้องกันการลอบเข้ามาใช้ข้อมูลดังกล่าว